logo2.png

Livgardens Historiske Samlings Venner (LGHSV) 

Stiftet d. 11. juni 2018.

Livgardens

Historiske

Samlings Venner

Meddelelse:

 

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at bestyrelsen kan meddele at LGHSV fra Erik Birger Christensen Fonden har modtaget kr. 15.000 i donation.

Læs desuden om LGHSV seneste bidrag til Livgardens Historiske Samling qua erhvervelsen af et maleri af Prins Aage, samt dennes garderstatuette, her: https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/haeren/organisation/den-kongelige-livgarde/nyheder/Pages/Livgarden-hjemhenter-kongelige-artefakter-fra-udlandet.aspx?fbclid=IwAR3maBfEfyvt1jODX26ZzaX74ZbaE6f0YN4eAavNNpa7R5Iq26-x9cZ7zL8 

Velkommen

Livgardens Historiske Samlings Venner er en forening stiftet på generalforsamlingen den 11. juni 2018.

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling, som er en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne. 

Formålet fremmes gennem indsamling af økonomiske midler, der kan anvendes til vedligeholdelse og udvikling af samlingen og til indkøb af effekter, der har historisk værdi, og som kan bidrage til at dokumentere Livgardens historie. Formålet fremmes desuden gennem medlemmernes ikke økonomiske støtte til samlingens aktiviteter og opretholdelse – f.eks. fysisk arbejde, vedligeholdelse og renholdelse af områder og effekter - eller lignende.

Foreningens aktiviteter styres af bestyrelsen i tæt samarbejde med den til enhver tid værende leder af Livgardens Historiske Samling.

Chefen for Den Kongelige Livgarde holdes orienteret om foreningens aktiviteter og økonomi.

Livgardens Historiske Samlings daglige arbejde varetages af en fuldtidsansat historiker, en studentermedhjælp på halv tid, en ulønnet arkivar samt en flok frivillige gamle gardere, der bidrager til arbejdet. Samlingen har ikke noget allokeret budget, hvorfor sponsordonationer og fondsstøtte er altafgørende for udvikling af Samlingen.

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling som en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne. -LGHSV'S VEDTÆGTER