top of page
logo2.png

Livgardens Historiske Samlings Venner (LGHSV) 

Stiftet d. 11. juni 2018.

192168173_10223294842031978_5603038368776011848_n.jpg

Livgardens

Historiske

Samlings Venner

Meddelelse:

 

STORT SCOOP - HJEMTAGELSE AF MALERI

Det er en stor glæde for Livgardens Historiske Samlings Venner at meddele, at vi med hjælp fra Augustinus Fonden har erhvervet maleriet “Vagtparaden trækker op” af Paul Fischer ved en auktion hos Bruun Rasmussen. Maleriet overgår nu til Livgardens Historiske Samling til glæde for vores besøgende (se mere under Resultater)

Velkommen

Livgardens Historiske Samlings Venner er en forening stiftet på generalforsamlingen den 11. juni 2018.

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling, som er en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne. 

Formålet fremmes gennem indsamling af økonomiske midler, der kan anvendes til vedligeholdelse og udvikling af samlingen og til indkøb af effekter, der har historisk værdi, og som kan bidrage til at dokumentere Livgardens historie. Formålet fremmes desuden gennem medlemmernes ikke økonomiske støtte til samlingens aktiviteter og opretholdelse – f.eks. fysisk arbejde, vedligeholdelse og renholdelse af områder og effekter - eller lignende.

Foreningens aktiviteter styres af bestyrelsen i tæt samarbejde med den til enhver tid værende leder af Livgardens Historiske Samling.

Chefen for Den Kongelige Livgarde holdes orienteret om foreningens aktiviteter og økonomi.

Livgardens Historiske Samlings daglige arbejde varetages af en fuldtidsansat historiker, en studentermedhjælp på halv tid, en ulønnet arkivar samt en flok frivillige gamle gardere, der bidrager til arbejdet. Samlingen har ikke noget allokeret budget, hvorfor sponsordonationer og fondsstøtte er altafgørende for udvikling af Samlingen.

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling som en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne. -LGHSV'S VEDTÆGTER

bottom of page