Bliv medlem i dag

Ved medlemskab støtter du udviklingen af Livgardens Historiske Samling

110,- pr. år. 

Mobilepay: 83315

Bank: Reg.nr.  9570  Konto 12694601

c/o Den Kongelige Livgardes Historiske Samlings Venner
CVR: 39806533 · Handelsbetingelser
Telefon: +45 21678515

Mail: historisksamling@outlook.dk

© Copyright 2019 · Den Kongelige Livgardes Historiske Samlings Venner

Arrangementer:

Kommende:

Mads Christensen ”Blærerøven”

Tidligere garder og kendt fra TV, Radio, utallige avisklummer og flittige bidrag til samfundsdebatten er Mads manden der med velvalgte ord kan vende en sag på hovedet, se den anden side af en mønt eller åbne betragterens øjne for en anden side af sagen end den gængse. Om det er klimadebatten, ungdomsangst og cykelhjelme, forbrugernes selvbedrag og dobbeltmoral eller det nye maskuline proletariat, så kan du være sikker på, at Mads kan udfordre dine perspektiver.

STED:                     Livgardens Kaserne Gothersgade 109, 1123, KBH K

 

TID:                        Torsdag den 27/2 kl.: 17:30- 19:30 (kom venligst præcis)

 

PRIS:                      Er du allerede medlem er adgang denne aften gratis - medbring endelig ledsager, hvor betaling er kr. 110,- som indbetales på mobilepay 83315 (husk navn og mailadresse) – SAMTIDIGT OPNÅS MEDLEMSKAB AF LGHSV, som giver gratis adgang til fremtidige arrangementer.

 

Der vil være forfriskninger samt snacks i løbet af aftenen.

 

TILMELDING: historisksamling@outlook.dk, med angivelse af navn senest 20/2

Begrænset antal pladser så adgang vil ske efter ”først til mølle-princippet”

Afholdte:

Reception i anledning af hjemtagelse af artefakter

LGHSV var vært ved en reception tirsdag 27/8 på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Anledningen var hjemtagelsen af artefakter tilhørende afdøde Prins Aage, der var officer i Livgarden samt gjorde tjeneste i Fremmedlegionen som officer i 17 år. Det drejer sig om et maleri samt en garderstatuette, der var udstillet i officersmessen, hvor receptionen blev afholdt. Hjemtagningen var lykkedes med hjælp fra Livgardens Historiske Samlings Venner samt fonde, der har doneret til formålet.

Georg Vind takkede dels repræsentanter fra de 2 fonde, der har doneret midler til LGHSV og har muliggjort hjemtagelsen- Deres Kongelige Højheder Prins Nicholai og Prins Felix Fond samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt Chef Livgarden Oberst mads Rahbek for at stille officersmessen til rådighed på dagen. Georg Vind orienterede om LGHSV formål og arbejde og benævnte vigtigheden at have en fælles historie og identitet at værne om og bygge fremtid på.

Oberst Mads Rahbek tog herefter ordet og takkede LGHSV for indsatsen med dels at skaffe midler til at støtte op om historisk samling samt i den konkrete sag at medvirke til hjemtagelsen af artefakterne.

Museumsleder Eric Bourgois afsluttede talerne ved at orientere de fremmødte nærmere om artefakterne samt om Prins Aages tid i Livgarden samt i Fremmedlegionen.

Det var en stor dag dels for LGHSV samt for Livgarden.