top of page

Arrangementer:

Kommende:

NB Vi har 14 pladser tilbage!

Rundvisning på Aastrup Kloster, samt frokost


Det glæder os at kunne tilbyde et spændende besøg på Aastrup Kloster lørdag 28. oktober 2023. Klosteret, som ligger ved Tølløse syd for Holbæk, er en erhvervsdrivende fond under Det grevelige Dannemandske Stift. Vores vært bliver stiftsforvalter oberst Søren Bo Bojesen, som også er bosiddende på stedet. Efterfølgende vil der være frokost på Skoemagerkroen, som med sin stiftelse i 1521 er Danmarks ældste kgl. privilegerede post- og diligencekro.

Program for lørdag 28. oktober:

 

09.30     Bussen afgår fra Københavns Hovedbanegård

10.30     Ankomst til Aastrup Kloster – modtagelse af oberst Søren Bo Bojesen

10.30-12.30        Rundvisning på Klosteret ved obersten

12.30     Bussen afgår til Skoemagerkroen i Kirke Såby

13.00-15.00        Frokost på Skoemagerkroen

15.00     Bussen kører retur til København

16.00     Forventet ankomst til Københavns Hovedbanegård

 

Prisen per person er blot 200 kr. og inkluderer transport, rundvisning og frokost – og betalende ledsagere er meget velkomne. Frokosten vil være 2 pæne stykker smørrebrød, en øl eller vand samt kaffe og the.

Tilmelding skal ske på: historisksamling@outlook.dk, senest torsdag 21. september kl. 12.00., hvorefter de 14 bliver kontaktet vedrørende mobilepay.

 

 

Afholdte:

Hans Engell

Til trods for ganske hæderligt sensommervejr var Spisesalen på Kastellet stopfyldt til foredraget med en meget veloplagt Hans Engell.

HE fortalte om dansk politik i 1988, der var præget meget af fodnotepolitikken. Det var en svær tid rent politisk og det var vigtigt overfor allierede at holde fast for dengang hang DK i en meget tynd tråd i forhold til Nato. 

HE var forsvarsminister og dengang var hans bekymring om dansk forsvar rent faktisk kunne stille noget op overfor Sovjetunionen, hvis ballonen gik op- det blev aldrig be - eller afkræftet.

HE fremhævede Schlütter som en fremragende leder og politikker og tilegnede ham skylden for at den blå regering holdt i så mange år.

Dannelsen af den nuværende SMV-regering kom bag på HE. DK har ikke tradition for flertalsregeringer og derfor er regeringen bundet af at forhandle som om det er en mindretalsregering. De gamle balancer i folketinget med V og K virker ikke mere- LA og SF går frem og HE forudser ingen skifte så længe V og M ikke vil skifte.

Et af de store problemer for den nuværende regering er landbruget og CO2 afgiften. Venstres bagland er landbruget som har truet med ikke at støtte Venstre hvis der kommer ekstra afgifter på landbruget.

HE taler sig varm og vi hører om Hjort og Findsen sagen. Som det også har fremgået i pressen, har Hjort bekræftet visse hemmelige aftaler og derfor er det ikke utænkeligt at han bliver dømt ubetinget og/ eller modtager en stor bøde. Med hensyn til Findsen er det anderledes og HE understreger at det bestemt ikke er almindeligt her til lands at en dommer giver tilladelse til længere varig overvågning, som det skete med Findsen, uden at der ligger noget alvorligt bag.

Den indgåede Forsvarsaftale er historisk med meget bred opbakning i folketinget og det vil tage rigtig mange år at få Forsvaret i omdrejninger igen.

Udover diverse kaserne forbedringer samt at få antallet af værnepligtige op igen vil HE prioritere luftforsvar til fly og skibe, samt dimensionering af Arktisk Kommando højt.

DK forhold til Grønland er p.t. ikke for godt og HE bemærker at USA ikke vil tillade et fritsvævende Grønland uden forankring i Rigsfællesskabet- dertil er det enorme arktiske område for vigtigt.

Vi er gået ½ time over tiden – det har været en spændende aften igen med en engageret HE og stor spørgelyst fra vores medlemmer.

bojesen.png
Skærmbillede 2023-05-09 kl. 18.36.42.png
HE1.jpg
HE2.jpg
HE3.jpg

Oberst Søren Bo Bojesen

Grundet den meget store tilmelding blev foredraget flyttet fra Kastellet til auditoriet i Livgardens Kaserne, Gothersgade, og interessen kvitterede obersten for.

Oberst Søren Bøjesen er ekspert i russiske forhold og har været helt inde i det militære maskinrum; som den eneste dansker nogensinde har obersten gennemført det russiske generalstabskursus i Moskva.

 
Publikum blev indført i nødvendigheden af at kende den russiske historik og udvikling fra stort imperium til det Rusland vi kender i dag for at forstå også den igangværende Ukraine krig.
Rusland har udviklet sig fra en sejrskult i 1945 til at dyrke krigen som væsen. Aldrig angre eller tage ansvar for de forbrydelser som staten har begået. Den ”militære specialoperation” er en naturlig forlængelse af Den Store Færdrelandskrig (2. Verdenskrig) - og med russiske øjne skal denne ”specialoperation” ses som en eksistentiel krig imellem den russiske civilisation og Vesten.

Ved Sovjetunionens sammenbrud i 1999 skrumpede imperiet med ikke mindre end 40 % og i russernes bevidsthed var det alt sammen Vestens og Natos ekspansions skyld.

Efter sammenbruddet af Sovjetunionen så Putin det som sin opgave at genskabe stormagten – ét slavisk land – Rusland, Ukraine, Belarus – èt Storrusland – med al magt, storhed, men også med grusomhed; således viser uafhængige opgørelser at mere end 70 % af den russiske befolkning stadig støtter Putin.

Spørgelysten var stor og der spurgtes ind til oberstens bud på mulige udfald af krigen.

Under alle omstændigheder er der med krigen en fundamentalt ændret sikkerhedspolitisk situation for Danmark og for alle lande i Østersøområdet. Ukraine er et påskud, en optakt til en permanent (verdens)krig på lavt blus. Ruslands sande prædestination er ulykkeligvis krig; Den 2. Tjetjenske Krig (1999 – 2009) Krigen i Georgien (2008). Og der vil være en årtier lang konfrontation imellem Rusland og Vesten. Uanset om det ender med en fredsaftale, våbenhvile, nedslidningskrig eller en Korealøsning.

Foredraget er det længste varende vi har haft i foreningen hidtil, men alle var tryllebundet. Stofområdet og kompleksiteten er stor, men obersten formåede med sikker stil og stor indlevelse at viderebringe forståelsen af præmisserne for krigen og de grusomheder Putin står for.

BØJESEN5.jpg
BØJESEN2.jpg

Claus Mathiesen

Man kunne knap klemme en ekstra tilhører stol ind i Parolesalen denne aften til foredrag med Claus Mathiesen om Ukraine krigen – forløb – status og mulige næste step.

En veloplagt Claus startede med at ridse mulige baggrunde op til krigen- de russiske interesser militært, politisk økonomisk samt historisk kulturelt.

Herefter beskrev Claus konflikt komplekset i faser fra NOV 2013 med Majdan oprøret, Krim annekteringen over Minsk-2 til den regionale krig fra 24. FEB 2022 til nu.

Claus gør os klogere på, hvorfor Rusland vil genskabe imperiet og hvorfor krigen kommer lige nu. Det kan hænge sammen med at udviklingen i Ukraine frem til 24. februar var skærpet i forhold til Rusland og forholdet imellem de to lande reelt var brudt sammen. Samtidigt kan Rusland have vurderet at øjeblikket til at invadere var det rette – Rusland oplevede Vesten som svækket, egne alliancer i Belarus, Kasakhstan, Kina styrket, eget militær fuldt kapabelt til at udfordre verdensordenen, Ukraine militært svagt og politisk usammenhængende.

Ca. 6,5 % af Ukraines territorium var under russisk kontrol da Rusland invaderede 24. FEB 2022 og per d.d. kontrollerer Rusland ca. 17 % af Ukraines territorium eller ca. en sjettedel.

Krigen er gået fra en lynkrig til en nedslidningskrig. Tabstal er svære at estimere, men Rusland skal nok have mistet over 100.000 soldater, Ukraine en del mindre måske under halvdelen af de russiske tabstal.

Hvordan krigen vil gå, er meget svært at forudse og til trods for at den russiske militære maskine så langt fra er velsmurt – bl.a. organisation og ledelse er ikke hensigtsmæssig til større krig, enheder er underbemandede, lav moral, ikke tidssvarende materiel, ingen luftherredømme - kan vi ikke udelukke at Rusland kan vinde krigen.

 

Bl.a. kan Rusland til stadighed mobilisere personel. Der er fortsat stor opbakning til krigen i Rusland og russerne har vist sig villig til meget store tabstal.

Claus ser ikke at krigen bliver afsluttet foreløbigt og Rusland vil uanset krigens udfald stadig være en stormagt med ambitioner og i konflikt med Vesten, sandsynlighed for regimeskifte eller kollaps er lav. Der er tilmed risiko for spredning/ eskalering af krigen Kina, Belarus, Transnistrien, Iran, N- Korea, den amerikansk ledede støttegruppe.

Spørgetrangen er stor og de afsatte 1 ½ time er som fløjet afsted og vi tager afsked med Claus og takker for et formfuldendt foredrag.

Kristian Mouritzen

Torsdag 9. februar var Parolesalen på Kastellet tæt pakket med forventningsfulde fremmødte til aftenens foredrag med Kristian Mouritzen.

Kristian har i årtier dækket alverdens brændpunkter som sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske Tidende. Særligt har krigen i Ukraine været i fokus og det var det også denne aften.

For at forstå krigen og dens omfang skal vi tilbage 9. november 1989, hvor Putin som ung KGB-officer i Dresden oplevede den dramatiske nat, hvor Øst -Tyskland så at sige faldt sammen om ørene på ham. Han var vidne til massernes frie bevægelighed og oplevede den passive holdning fra Kreml som et massivt svigt.

Krigen i Ukraine er ikke en engangsforestilling for Putin, men kan være starten på en genrejsning af det tidligere Sovjetunionen, hvor Putin vil fortsætte ud over Ukraines grænser, hvis han sejrer i Ukraine.

Det er tydeligt at Vesten flytter grænsen for, hvor tunge våben vi kan støtte Ukraine med og at situationen eskalerer. Samtidigt hermed har USA et større fokus på de geopolitiske balanceproblemer i Asien især Kina og Taiwan. Situationen er sprængfarlig og alt tyder på at det bliver en langvarig krig – det tager tid at producere nødvendige våben/ våbensystemer og både vesten og Rusland forventes at have lagre af våben og ammunition i en rum tid endnu.

Spørgelysten er stor og Kristian svarer godt for sig sekunderet af sin hustru. Som korrespondent i midten af de store omvæltninger, øser Kristian gavmildt af hans personlige observationer fra forhandlingsrummene i de afgørende dage i 1989 og i 1990erne. Tiden er nu kommet til at fortælle, hvordan hans egen fortid i militæret har kunnet hjælpe ham. Han er taknemmelig for sin fortid i forsvaret, hvor han fik prøvet grænser af og samtidigt lærte at vurdere hvor andres grænser går. Det er vigtigt når man er korrespondent i diverse brændpunkter.

Kristian er gået et godt stykke over tiden og med stående applaus takker vi for et sublimt foredrag.

Claus.jpg
Claus 1.jpg
mouritzen1.jpg

Oberst Lars Møller

Onsdag 26/10 var LGHSV vært ved et arrangement med Oberst Lars Møller.

LGHSV havde lånt Parolestuen på Kastellet og kl. 18:00 var mødelokalet fyldt af spændte medlemmer samt medbragte gæster.

Lars er kendt for sin lige ud af landevejen stil, hvilket vi (heldigvis) ikke blev sparet for her.

Lars voksede op under den kolde krig og vi hører om hvordan han stille og roligt bliver en hærdet kriger. Vi hører om de mange øvelsesture i terrænet i Oksbøl – ild og bevægelse igen og igen.

Lars taler sig varm og det fyger med anekdoter og ligefrem tale. Det er befriende snak og vi fornemmer at Lars har stor kærlighed til ”svendede” og hvor vigtigt det er man som leder går forrest også når lokummet brænder.

Lars fortæller om Forsvarets udvikling op igennem 80 erne og hvordan udstyr og webbing får et tiltrængt løft - rygsække introduceres, camouflage uniformer, hjelme etc. kommer ind.

Vi hører om forholdene i krigen i Bosnien og hvordan danske soldater skal agere i helt nyt miljø med bl.a. lokale banditchefer. Vi hører om barbaren i Dastansko, hvis lugt mindede stærkt om stank. Om hvordan Lars måtte håndplukke sine folk til at håndtere diverse situationer.

Lars kommer ind på missionerne i Afghanistan og hvor vigtigt det er at man som soldat har tillid til hinanden. Lars mærkede også hvordan han som chef for en kampvognseskadron blev bedt om at tage 12.7'eren under kørsel- en stor tillidserklæring.

Aftenen er ved at være slut og Lars bliver spurgt til den nuværende situation i forsvaret og om krigen i Ukraine i særdeleshed.

Alvorlige miner glider ind over Lars ansigt – vores territoriale forsvar er jo igennem flere år sparet væk er nogle af svarene fra Lars- skaden er kæmpestor og det vil tage mange år at genopbygge forsvaret.

Krigen i Ukraine er i en svær fase, hvor mange forhold vejrliget minder noget om 2. verdenskrig, hvor Barbarossa felttoget blev fanget i mudder og vinter. Lars mener dog at Ukrainerne har en stor fordel ved at de kender landet og er væsentligt bedre uddannede og ekviperet end russerne.

Christian Stadil

Mange af vores medlemmer trodsede de hidsige regnbyger for at give møde til Christian Stadil arrangement på Kastellet – denne gang i Kommandørgårdens flotte lokaler vi havde lånt til lejligheden da Søndre Magasin stadig er under renovering.

Christian Stadil stiller veloplagt op til et Q&A arrangement som såmænd kunne have fortsat endnu, så mange fyldige spørgsmål var der.

Lige fra barnsben har Christian været interesseret i militæret og var efter eget udsagn lidt af en milinørd langt op i ungdommen med hang til camotøj, lange gåture med rygsæk og hjelm etc. Christian far Thor har været garder så traditionen er bibeholdt.

På Herlufsholm var hans papirkurv i camouflage og kammerater lod sig underholde med at ramme forbi med vilje – papirkurven var jo ikke til at se!

Der er mange gode spørgsmål og Stadil taler sig varm. Vi hører om interessen for kampsport og buddhisme og hvordan disse discipliner er nyttige værktøjer når man skal lede et stort konglomerat som Thornico med milliardomsætning.

Stadil var befalingsmand i Livgarden i 90´ erne og han syntes det var en rigtig god og lærerig tid. Hvor ellers kunne man i relativ tidlig alder få kommando over nogle gange > 20 mand? Han fortæller humoristisk og åbent om oplevelser herfra.

Stadil virker engageret i samfundsspørgsmål og den store foranderlighed vi oplever i disse år som påvirker vores holdninger og værdier. Et spørgsmål fra salen er hvordan man skal navigere her?

Vi forstår at langsigtede strategier er uanvendelige og det Stadil arbejder efter er at forsøge at fastholde de langsigtede mål hver for sig i de > 120 forskellige virksomheder, der er i konglomeratet og så navigere på super kort sigt i den verden man agerer i- det er vilkårene.

Stadil brænder stærkt for sine medarbejdere som tæller mange forskellige nationaliteter, religioner, sprog etc. Af samme årsag gør man i Thornico meget via frivillige programmer for at skabe tilhørsforhold og oplyse om virksomhedens identitet og værdiopfattelse.

Stadil har støttet veteransagen og støtter også på forskellig vis ofre af Ukraine krigen.

Seancen er nu gået langt tid over tiden og Stadil takker af. Vi takker også for et meget spændende møde.

Kim Milton

Vi møder en Kim Milton helt uden dikkedarer, der formår på sin direkte facon med både humor og alvor at holde os fanget.

I en pænt pakket sal i Søndre Magasin på Kastellet var vi vidner til et foredrag på højt fagligt niveau i samtlige 2 timer.

Kim havde en god tid i Livgarden i start 80érne, hvor han bl.a. lærte kvaliteten af at blive udfordret, prøve grænser og yde mere end man selv tror man kan. Det kommer ham til gode fremover og har været med til at forme ham som det han blev – en af verdens bedste fodbolddommere.

De første år som dommer på Amager var hårde forstår vi med mange kampe, der skal afvikles hver uge. I sådanne situationer er det vigtigt at man har tillid til hinanden og kan løfte sammen med kolleger linjevogtere m.m.

At være dommer på højt niveau er et ansvarsfuldt job og for at få det fulde udbytte og være med til at levere en god og fair dømt kamp kræver det at man som dommer er respekteret som den man er. Troværdighed er alfa og omega og det er vigtigt at man skal viser kvalitet når der er brug for det. Det har Kim prøvet flere gange bl.a. også da han dømte David Beckham ud i 1998, hvor England spillede mod Argentina og hvor kampen i øvrigt endte 2-2.

Kim beskriver malerisk og med mange eksempler det spændende dommerliv med mange rejser rundt i verden. Kim har dømt 154 landskampe og 53 UEFA Champions League kampe- det sidste en rekord for en dommer. Selvom det lyder som et liv på solsiden understreges det at det er vigtigt at man har sig selv med og ikke laver om på sig selv – som Kim udtrykker det – ” de mennesker man møder på vej op er det de samme man møder når man topper og det går den anden vej”. Ydmyghed er godt forstår vi.

En helt igennem nærværende Kim Milton slutter aftenen af med et langvarigt applaus. TAK, KIM!

IMG_3252.jpg
IMG_3239.jpg
IMG_2882.jpg
Oberst Eigtved Christian Stadil.jpg
Oberst Eigtved Christian Stadil Georg Vind.HEIC.jpg
Ikke-navngivet.png
Bengt2.jpg
bottom of page