Arrangementer:

Kommende:

NB! Det stigende Corona smittetal gør, at vi desværre må udskyde foredraget med Christian Stadil til et senere tidspunkt i år, hvor det er mere sikkert for os at mødes. Følg med og få opdateringer her på hjemmesiden:

CHRISTIAN STADIL (udskudt!)

- tidligere befalingsmand i Livgarden og i dag markant erhvervsleder

Dato: Torsdag 13/1-2022 kl. 1800-1930

Sted: Kastellet v. Søndre Magasin

Christian Stadil er en af de mest markante og karismatiske yngre erhvervsledere i Danmark. Han er en dynamisk ejer og leder af familiekoncernen Thornico, der driver forretning indenfor en lang række brancher: Fødevarer, teknologi, shipping, ejendomme, finansiering, mode og sport (Hummel). Desuden er han serie iværksætter og business angel senest især indenfor digital, online og tech. Han er internationalt kendt for sin enestående og innovative ledelsesfilosofi og prisvindende markedsførings- og branding tænkning.

 

Hans grundfilosofi kaldes for Company Karma, igennem hvilken målsætningen er at skabe værdi ud fra et 4 dobbelt win perspektiv, hvor både virksomheden, medarbejderne, kunderne samt de sager, der fokuseres på, tænkes ind. Christian Stadil har modtaget flere internationale priser og udmærkelser som innovativ erhvervsleder, visionær markedsfornyer og original ledelsestænker.

Han sidder i en lang række nationale og internationale tænketanke og er medlem af flere bestyrelser.

Der serveres snacks og forfriskninger under foredraget.

Deltagelse kræver medlemskab af LGHSV.

Medlemmer må gerne tage en gratis gæst med gennem sit medlemskab.

 

Derudover er man hjertens velkommen til at tage flere venner og bekendte med, hvis disse indmelder sig i LGHSV - (Mobilepay 83315 - Husk navn, adresse og email).

Af hensyn til det logistiske bedes man melde sig til på: historisksamling@outlook.dk

(begrænsede antal pladser, så hurtig tilmelding tilrådes)

Stadil oplæg.jpg

Afholdte:

Kim Milton

Vi møder en Kim Milton helt uden dikkedarer, der formår på sin direkte facon med både humor og alvor at holde os fanget.

I en pænt pakket sal i Søndre Magasin på Kastellet var vi vidner til et foredrag på højt fagligt niveau i samtlige 2 timer.

Kim havde en god tid i Livgarden i start 80érne, hvor han bl.a. lærte kvaliteten af at blive udfordret, prøve grænser og yde mere end man selv tror man kan. Det kommer ham til gode fremover og har været med til at forme ham som det han blev – en af verdens bedste fodbolddommere.

De første år som dommer på Amager var hårde forstår vi med mange kampe, der skal afvikles hver uge. I sådanne situationer er det vigtigt at man har tillid til hinanden og kan løfte sammen med kolleger linjevogtere m.m.

At være dommer på højt niveau er et ansvarsfuldt job og for at få det fulde udbytte og være med til at levere en god og fair dømt kamp kræver det at man som dommer er respekteret som den man er. Troværdighed er alfa og omega og det er vigtigt at man skal viser kvalitet når der er brug for det. Det har Kim prøvet flere gange bl.a. også da han dømte David Beckham ud i 1998, hvor England spillede mod Argentina og hvor kampen i øvrigt endte 2-2.

Kim beskriver malerisk og med mange eksempler det spændende dommerliv med mange rejser rundt i verden. Kim har dømt 154 landskampe og 53 UEFA Champions League kampe- det sidste en rekord for en dommer. Selvom det lyder som et liv på solsiden understreges det at det er vigtigt at man har sig selv med og ikke laver om på sig selv – som Kim udtrykker det – ” de mennesker man møder på vej op er det de samme man møder når man topper og det går den anden vej”. Ydmyghed er godt forstår vi.

En helt igennem nærværende Kim Milton slutter aftenen af med et langvarigt applaus. TAK, KIM!

Bengt Holst

Ovenpå en uge med store skybrud over Danmark samt verdens øjne rettet mod de kaotiske forhold i Afghanistan samledes LGHSV venner til foredrag med Bengt Holst på Kastellet i København.

En meget stor tak skal lyde til Bengt for et fremragende foredrag. Med levende beskrivelser og meget veldokumenteret billedmateriale førte Bengt os igennem først tiden ved Livgarden. Fra starten med fremmøde i Sandholmlejren i 1971 til afslutningen med afskedigelse som oberstløjtnant af Reserven i 2012.

Bengts hukommelse er god og rigtig mange navne og episoder bliver nævnt dels med humør dels med alvor som billederne kører henover powerpoint præsentationen.

Vi bliver mindet om de talrige besøg i Tyrens Røvhul, på skydebanen, i Oksbøl i Tyskland samt det umanerlige svineri af mudder og vand på belægningsstuerne efter en tur i øvelsesterrænet- beskrevet så malerisk som var man der selv!

Bengt fortæller glødende og med empati om kammeratskabet, om et kammeratskab med nogle, der har holdt i mere end 50 år.

Igennem foredraget kommer vi også til tiden i Zoo, hvor Bengt var ansat i mere end 30 år. Vi er på en spændende rejse, hvor Bengt beskriver sin tid her og vi begynder mere og mere som tilhørere at se den røde tråd i det spændende foredrag.

Vi forstår på Bengt at man kan klare meget når man er i et miljø med opbakning og korpsånd – det være sig militært som i det civile liv. Har man hinandens ryg også når det brænder på kan man klare næsten alt.

Tak Bengt og lykke og held på din videre rejse.

 

Ikke-navngivet.png
Bengt2.jpg
Bengt3.jpg

Reception i anledning af hjemtagelse af artefakter

LGHSV var vært ved en reception tirsdag 27/8 på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Anledningen var hjemtagelsen af artefakter tilhørende afdøde Prins Aage, der var officer i Livgarden samt gjorde tjeneste i Fremmedlegionen som officer i 17 år. Det drejer sig om et maleri samt en garderstatuette, der var udstillet i officersmessen, hvor receptionen blev afholdt. Hjemtagningen var lykkedes med hjælp fra Livgardens Historiske Samlings Venner samt fonde, der har doneret til formålet.

Georg Vind takkede dels repræsentanter fra de 2 fonde, der har doneret midler til LGHSV og har muliggjort hjemtagelsen- Deres Kongelige Højheder Prins Nicholai og Prins Felix Fond samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt Chef Livgarden Oberst mads Rahbek for at stille officersmessen til rådighed på dagen. Georg Vind orienterede om LGHSV formål og arbejde og benævnte vigtigheden at have en fælles historie og identitet at værne om og bygge fremtid på.

Oberst Mads Rahbek tog herefter ordet og takkede LGHSV for indsatsen med dels at skaffe midler til at støtte op om historisk samling samt i den konkrete sag at medvirke til hjemtagelsen af artefakterne.

Museumsleder Eric Bourgois afsluttede talerne ved at orientere de fremmødte nærmere om artefakterne samt om Prins Aages tid i Livgarden samt i Fremmedlegionen.

Det var en stor dag dels for LGHSV samt for Livgarden.

PHOTO-2019-08-27-23-14-25.jpg