Arrangementer:

Kommende:

Torsdag 19/8 kl.: 18- 19:30 på Kastellet, Søndre Magasin (indgang midtfor).

 

Specialtilbud: Gratis for medlemmer!- MEDBRING OP TIL 4 BETALENDE LEDSAGERE, DER HEREFTER BLIVER MEDLEMMER! INDBETALES PÅ MOBIL PAY 83315 MED TYDELIG ANGIVELSE AF NAVN.

 

                                              BENGT HOLST

Bengt Holst er uddannet zoolog og har været videnskabelig direktør ved Zoologisk Have i København siden 1994. Han har været ansat i Zoologisk Have siden 1983, og inden han tiltrådte som vicedirektør/videnskabelig direktør, var han de første fem år videnskabelig assistent og siden, i de efterfølgende 7 år, chef for dyreafdelingen.

Bengt Holst har holdt utallige foredrag om dyrenes forunderlige verden, natursyn mm. og er en blændende foredragsholder, der såvel i sine foredrag som i naturdebatter, plæderer for et natursyn, der bygger på fakta og med en pragmatisk holdning til de konflikter, samfundet står over for i relation til naturen.

I kraft af sin post som formand for det dyreetiske råd bliver Bengt ofte spurgt i diskussioner omhandlende forholdene for dyrene omkring os, og han er kendt som en person med sine meningers mod. Det kom særligt til udtryk under girafsagen fra 2014, hvor han stod op mod verdenspressen og forfægtede en forvaltningsstrategi for dyr i zoologiske haver, der bygger på videnskabelige data og ikke på mavefornemmelser.

Internationalt har Bengt Holst også udmærket sig ved etableringen af naturbevarelsesprojekter i Sydøstasien, Sydafrika, Brasilien  og Grønland, og i den forbindelse har han været udstationeret til Malaysia ifm. et miljø- og udviklingsprojekt under Miljøstyrelsen.

Bengt Holst er udnævnt til Ridder af Dannebrog, og har også en lang række tillidsposter. Ligesom han er medlem af Eventyrernes Klub. Han optræder ofte i medierne og har deltaget i en lang række naturvidenskabelige programmer på DR. Endelig er Bengt Holst forfatter til en lang række bøger om natur- og dyreliv, og han har skrevet en stor del af dyreopslagene i Den store Danske Encyklopædi (Gyldendal). Bengt Holst er reserveofficer (OBL)

Afholdte:

Mads Christensen - Blærerøven

Stor tak til Mads Christensen for et forrygende foredrag.

I et propfyldt auditorium på Livgardens Kaserne i Gothersgade førte Mads os igennem sine oplevelser som garder samt garderofficer i Livgarden som han benævnte som ”den bedste periode” i sit liv. Mads var indkaldt i midt 80 erne.

Malerisk beskrev han strabadserne han havde oplevet så stærkt med ansvarsfølelse, røvture, lidt mad, ingen eller meget lidt søvn, afsavn m.m.

Også skydningerne med forskellige våbenarter på skydebanen var minderige.

Det som virkelig førte ham gennem tiden i militæret var de gode oplevelser samt det unikke sammenhold blandt kammerater.

Mads har kunnet bruge sin erfaring på den måde at selv under vanskelige forhold hvor man er presset er det muligt at skabe ressourcer og energi til at nå sine mål så længe man er fokuseret og arbejder målrettet med tingene. Humor hjælper også en del lod vi forstå!

Skærmbillede 2020-03-25 kl. 18.24.06.png
Skærmbillede 2020-03-25 kl. 18.23.42.png

Reception i anledning af hjemtagelse af artefakter

LGHSV var vært ved en reception tirsdag 27/8 på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Anledningen var hjemtagelsen af artefakter tilhørende afdøde Prins Aage, der var officer i Livgarden samt gjorde tjeneste i Fremmedlegionen som officer i 17 år. Det drejer sig om et maleri samt en garderstatuette, der var udstillet i officersmessen, hvor receptionen blev afholdt. Hjemtagningen var lykkedes med hjælp fra Livgardens Historiske Samlings Venner samt fonde, der har doneret til formålet.

Georg Vind takkede dels repræsentanter fra de 2 fonde, der har doneret midler til LGHSV og har muliggjort hjemtagelsen- Deres Kongelige Højheder Prins Nicholai og Prins Felix Fond samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt Chef Livgarden Oberst mads Rahbek for at stille officersmessen til rådighed på dagen. Georg Vind orienterede om LGHSV formål og arbejde og benævnte vigtigheden at have en fælles historie og identitet at værne om og bygge fremtid på.

Oberst Mads Rahbek tog herefter ordet og takkede LGHSV for indsatsen med dels at skaffe midler til at støtte op om historisk samling samt i den konkrete sag at medvirke til hjemtagelsen af artefakterne.

Museumsleder Eric Bourgois afsluttede talerne ved at orientere de fremmødte nærmere om artefakterne samt om Prins Aages tid i Livgarden samt i Fremmedlegionen.

Det var en stor dag dels for LGHSV samt for Livgarden.

PHOTO-2019-08-27-23-14-25.jpg
Ikke-navngivet.png