Arrangementer:

Kommende:

Afholdte:

Mads Christensen - Blærerøven

Stor tak til Mads Christensen for et forrygende foredrag.

I et propfyldt auditorium på Livgardens Kaserne i Gothersgade førte Mads os igennem sine oplevelser som garder samt garderofficer i Livgarden som han benævnte som ”den bedste periode” i sit liv. Mads var indkaldt i midt 80 erne.

Malerisk beskrev han strabadserne han havde oplevet så stærkt med ansvarsfølelse, røvture, lidt mad, ingen eller meget lidt søvn, afsavn m.m.

Også skydningerne med forskellige våbenarter på skydebanen var minderige.

Det som virkelig førte ham gennem tiden i militæret var de gode oplevelser samt det unikke sammenhold blandt kammerater.

Mads har kunnet bruge sin erfaring på den måde at selv under vanskelige forhold hvor man er presset er det muligt at skabe ressourcer og energi til at nå sine mål så længe man er fokuseret og arbejder målrettet med tingene. Humor hjælper også en del lod vi forstå!

Skærmbillede 2020-03-25 kl. 18.24.06.png
Skærmbillede 2020-03-25 kl. 18.23.42.png

Reception i anledning af hjemtagelse af artefakter

LGHSV var vært ved en reception tirsdag 27/8 på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Anledningen var hjemtagelsen af artefakter tilhørende afdøde Prins Aage, der var officer i Livgarden samt gjorde tjeneste i Fremmedlegionen som officer i 17 år. Det drejer sig om et maleri samt en garderstatuette, der var udstillet i officersmessen, hvor receptionen blev afholdt. Hjemtagningen var lykkedes med hjælp fra Livgardens Historiske Samlings Venner samt fonde, der har doneret til formålet.

Georg Vind takkede dels repræsentanter fra de 2 fonde, der har doneret midler til LGHSV og har muliggjort hjemtagelsen- Deres Kongelige Højheder Prins Nicholai og Prins Felix Fond samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt Chef Livgarden Oberst mads Rahbek for at stille officersmessen til rådighed på dagen. Georg Vind orienterede om LGHSV formål og arbejde og benævnte vigtigheden at have en fælles historie og identitet at værne om og bygge fremtid på.

Oberst Mads Rahbek tog herefter ordet og takkede LGHSV for indsatsen med dels at skaffe midler til at støtte op om historisk samling samt i den konkrete sag at medvirke til hjemtagelsen af artefakterne.

Museumsleder Eric Bourgois afsluttede talerne ved at orientere de fremmødte nærmere om artefakterne samt om Prins Aages tid i Livgarden samt i Fremmedlegionen.

Det var en stor dag dels for LGHSV samt for Livgarden.

PHOTO-2019-08-27-23-14-25.jpg