Bliv medlem i dag

Ved medlemskab støtter du udviklingen af Livgardens Historiske Samling

110,- pr. år. 

Mobilepay: 83315

Bank: Reg.nr.  9570  Konto 12694601

c/o Den Kongelige Livgardes Historiske Samlings Venner
CVR: 39806533 · Handelsbetingelser
Telefon: +45 21678515

Mail: historisksamling@outlook.dk

© Copyright 2019 · Den Kongelige Livgardes Historiske Samlings Venner

Arrangementer:

OLFI- hvad sker der i forsvarets top i disse år?

LGHSV var vært ved et gå hjem møde på Livgardens Kaserne, Gothersgade 31/10 2019.

Peter Ernstved Rasmussen, ejer af OLFI leverede et spændende, indlevende samt til tider underholdende indlæg om dels hans karriere i Livgarden herunder samt hans nuværende liv som skaber og ejer af nyhedsmediet OLFI.

Peter knyttede kommentarer til tiden i ”trøjen”, og understregede værdier som høj moral og etik, sammenhold og kammeratskab og hvor vigtig disse værdier er i hans nuværende liv.

Spørgerækken var lang efter indlægget og tidsplanen blev ”sprængt” med 1 time.

Medlemmerne udtrykte stor glæde ved foredraget og det tager LGHSV selvfølgelig til sig med stor glæde.

Reception i anledning af hjemtagelse af artefakter

LGHSV var vært ved en reception tirsdag 27/8 på Livgardens Kaserne, Gothersgade.

Anledningen var hjemtagelsen af artefakter tilhørende afdøde Prins Aage, der var officer i Livgarden samt gjorde tjeneste i Fremmedlegionen som officer i 17 år. Det drejer sig om et maleri samt en garderstatuette, der var udstillet i officersmessen, hvor receptionen blev afholdt. Hjemtagningen var lykkedes med hjælp fra Livgardens Historiske Samlings Venner samt fonde, der har doneret til formålet.

Georg Vind takkede dels repræsentanter fra de 2 fonde, der har doneret midler til LGHSV og har muliggjort hjemtagelsen- Deres Kongelige Højheder Prins Nicholai og Prins Felix Fond samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond samt Chef Livgarden Oberst mads Rahbek for at stille officersmessen til rådighed på dagen. Georg Vind orienterede om LGHSV formål og arbejde og benævnte vigtigheden at have en fælles historie og identitet at værne om og bygge fremtid på.

Oberst Mads Rahbek tog herefter ordet og takkede LGHSV for indsatsen med dels at skaffe midler til at støtte op om historisk samling samt i den konkrete sag at medvirke til hjemtagelsen af artefakterne.

Museumsleder Eric Bourgois afsluttede talerne ved at orientere de fremmødte nærmere om artefakterne samt om Prins Aages tid i Livgarden samt i Fremmedlegionen.

Det var en stor dag dels for LGHSV samt for Livgarden.