Kontakt

Kontakt

Livgardens Historiske Samlings Venner

c/o Livgardens Historiske Samling

Gothersgade 100
1123 København K

C/Tlf.  +45 21678515
historisksamling@outlook.dk

Bankkonto:  Reg.nr.:  9570  Konto 12694601

CVR nr.: 39806533

 

Bestyrelse

Formand: Georg Vind, 21678515, vind@mail.dk

Næstformand: Philip Maury, 31112218, pm@advokat.pm

Kassérer: Oscar Volland Skøtt, 22421758, oscsko@live.dk

Michael Peter Nielsen, 28731945, livgarden86@gmail.com

N. A. Rasmussen, britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk

Kristoffer Hougaard, 42687220, kristofferhougaard@hotmail.com

Hans Muhs, 28834374, hans.m.muhs@gmail.com