top of page

Kontakt

Kontakt

Livgardens Historiske Samlings Venner

c/o Livgardens Historiske Samling

Gothersgade 100
1123 København K

C/Tlf.  +45 21678515
historisksamling@outlook.dk

Bankkonto:  Reg.nr.:  9570  Konto 12694601

CVR nr.: 39806533

 

Bestyrelse

Formand: Georg Vind, 2167 8515, vind@mail.dk

Næstformand: Philip Maury, 3111 2218, pm@advokat.pm

Kassérer: Oscar Volland Skøtt, 2242 1758, oscsko@live.dk

Kristoffer Hougaard, 4268 7220, kristofferhougaard@hotmail.com

Hans Muhs, 2883 4374, hans.m.muhs@gmail.com

N. A. Rasmussen, britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk

Michael Peter Nielsen, 2873 1945, livgarden86@gmail.com

Søren Houman, 2498 1161, soren@houman.dk

bottom of page