top of page

Kontakt

Kontakt

Livgardens Historiske Samlings Venner

c/o Livgardens Historiske Samling

Gothersgade 100
1123 København K

C/Tlf.  +45 21678515
historisksamling@outlook.dk

Bankkonto:  Reg.nr.:  9570  Konto 12694601

CVR nr.: 39806533

 

Bestyrelse

Formand: Georg Vind, vind@mail.dk

Næstformand: Philip Maury, pm@advokat.pm

Kassérer: Oscar Volland Skøtt, 2242 1758, oscsko@live.dk

Andreas Salomonsen

Hans Muhs

Kristoffer Hougaard

Søren Houman

Camilla Clemmensen

Michael Peter Nielsen

Torben Ulrich

bottom of page